Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voor kinderen

KLEURPLATEN

Download deze prenten uit het album “Tante Biotica” om zelf in te kleuren!

LEUKE GAMES

Leuke games in je eigen taal vind je hier hier. Je kan ook je kans wagen op de pagina voor 'kids' op de Canadese site van Do Bugs Need Drugs?®.

e-BUG

e-Bug gaat over microben (zoals bacteriën en virussen), de nuttige en de schadelijke, hand- en hoesthygiëne en antibiotica. Door kinderen en jongeren door middel van lesmateriaal bekend te maken met het bestaan van microben en het belang van een goede hand- en hoesthygiëne, trachten we het onnodig gebruik van antibiotica op langere termijn terug te dringen. e-Bug is een Europees project en wordt toegepast in 18 landen. Het project heeft een lessenpakket ontwikkeld voor leerlingen tussen 9 en 12 jaar (e-Bug 'Junior') en lesmateriaal voor de leerlingen van 14 tot 16 jaar (e-Bug 'Senior'). In België werd het pakket ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Intussen hebben alle Belgische scholen en bibliotheken een pakket van e-Bug ontvangen. Alle materiaal (lesplannen, praktische oefeningen en experimenten en veel meer) is beschikbaar op de website http://www.e-bug.eu/. Wij hopen dat zoveel mogelijk leerkrachten in België met e-Bug aan de slag zullen gaan.
Voor meer informatie over het pakket, contacteer ons via e-bug@health.fgov.be.